NHG-Praktijkaccreditatie

Aan de praktijk is in januari 2017 de NHG-Praktijkaccreditering® toegekend. Dit kwaliteitskeurmerk van het Nederlands Huisartsen Genootschap laat zien dat de praktijk actief werkt aan het verbeteren van haar kwaliteit. In het accrediteringstraject is de praktijk getoetst op de huidige kwaliteit. Het medisch handelen en de praktijkvoering en –organisatie is doorgelicht. Ook is er een enquête onder een aantal patiënten van deze praktijk gehouden, waarin zij hun oordeel over de kwaliteit van de praktijk en het werk van de huisartsen hebben gegeven. De praktijk heeft met al deze informatie een aantal verbeteringsplannen opgesteld, waarmee zij hun kwaliteit de komende tijd zullen verhogen.

Over de praktijk

Wij willen een goede en optimale patïentenzorg leveren en daarbij past naar onze mening een kleinschalige / solo praktijk.

De praktijk bevindt zich in Medisch Centrum Kluis.

 

Bereikbaarheid

De praktijk is telefonisch bereikbaar via 046-4743825
Voor spoedgevallen: 046-4743825 kies 1
Voor spoedgevallen buiten kantooruren: 046-4009925 (huisartsendienst)

Contact opnemen kunt u ook via de website, evenals online een afspraak maken, herhaalrecepten aanvragen en inschrijven als patiënt.

Openingstijden

maandag t/m vrijdag

08:00 – 12:00

14:00 – 17:30