Theo Hellemons

praktijkhouder

Praktijkhouder sinds1986 gevestigd te Geleen.

Het streven naar optimale zorg voor mijn patienten is mijn drijfveer, waarbij  deskundigheid en vertrouwen zeer belangrijk zijn.

Ik geloof dat een persoonlijke en individuele benadering mij het best hierbij kan helpen

Ivy van Berlo

Huisarts

Vanaf 1 maart 2020 praktijkhoudster

Dian Pelzers

Doktersassistente

Sinds kort is Dian in de praktijk werkzaam. Zij is een allround doktersassistente en op grond van haar vorige baan vooral kundig met bloedprikken.
Zij heeft speciale spreekuren voor bloedprikken, bloeddruk meten en longfunctieonderzoek.


Alexandra Lurken

doktersassistente

Hallo,

Mijn naam is Alexandra Lurken en ik kom uit Heerlen. Ik werk nu bijna 10
jaar als doktersassistente en het bevalt mij super. Het werk is zeer
afwisselend en blijft mij uitdagen. Ik ben bekwaam in verschillende
handelingen onder andere bloedprikken, hartfilmpjes, vaatonderzoeken en
nog veel meer.

Monique Goossens

Praktijkondersteuner Ouderenzorg

Monique is als praktijkondersteuner ouderenzorg werkzaam. Zij heeft een belangrijke taak in het in kaart brengen van specifieke problematiek rondom de oudere patiënt. Daarnaast begeleidt zij oudere patiënten en hun familie/verzorgers. Zij maakt deel uit van een regulier en multidisciplinair overleg tussen huisartsen en andere paramedici die een rol hebben in de zorg voor ouderen.

Saskia de Wolf

Praktijkondersteuner GGZ

Saskia is sinds 2009 in de praktijk werkzaam als praktijkondersteuner Geestelijke Gezondheids Zorg POH-GGZ en speciaal opgeleid om mensen met psychische problematiek kortdurend te begeleiden en te behandelen. Zij heeft regelmatig overleg met de huisarts. U kunt bij haar terecht via een verwijzing van de huisarts.

Nicole Huwae

Praktijkondersteuner GGZ

Ook Nicole is als praktijkondersteuner Geestelijke Gezondheids Zorg in de praktijk werkzaam en is evenals Saskia laagdrempelig te benaderen voor psychische problematiek. Zij heeft regelmatig overleg met de huisarts. U kunt bij haar terecht via een verwijzing van de huisarts.

Jeanne Krikke

Praktijkmanager

Vanaf januari heeft de praktijk een praktijkmanager in dienst, mevr. Jeanne Krikke.

Zij ondersteunt de huisarts met name bij organisatorische zaken. In de praktijk werkt zij achter de schermen en is daarmee niet altijd zichtbaar voor de patiënten.