Nieuwsbrief Januari 2020

17/01/2020

1 jan 2020

 

Nieuwsbrief, praktijk T.Hellemons

 

Middels deze nieuwsbrief wil ik u op de hoogte brengen van de laatste ontwikkelingen.

Mijn gezondheid is wel verbeterd, toch moet ik constateren dat het niet voldoende is om weer volledig aan het werk te gaan.

 

De afgelopen 3 maanden hebben we gekeken hoe verder in 2020.

De laatste week van 2019 is definitief besloten dat ik mijn praktijk ga overdragen en wel per 1 maart 2020. Mijn opvolgster wordt mevr I van Berlo. Mede namens haar deze nieuwsbrief.

 

De praktijk zal ook na 1 maart als solo-praktijk worden voortgezet.

 

De komende periode ga ik samenwerken met mijn opvolgster, mevr I.van Berlo.

Vanaf 1 maart 2020 neemt zij de patiƫntenzorg, cq de praktijk volledig over.

 

Wat betekent dit voor de komende periode?

Mevr. I van Berlo zal de komende periode al 3.5 dag per week aanwezig zijn.

Zelf zal ik nog 1.5 dag per week spreekuur houden. Ik wil u vragen deze dagen mijn spreekuur te bezoeken voor zorgvragen.

Afscheid nemen van u is voor mij ook belangrijk, hiervoor zal een datum worden gepland.

 

Huisarts Cynthia Worms heeft de afgelopen periode veel ondersteund. Haar bedanken we voor haar inzet. Ze heeft besloten elders te gaan werken.

Als vaste assistentes zijn Dian Pelzers en Alexandra Lurken aanwezig. Deze assistentes zullen u de komende periode te woord staan.

 

 

Als team staan we voor een goede zorg en vragen wij u begrip te hebben voor de vernieuwingen. We blijven u op de hoogte houden.

 

 

 

Mede namens het team,

Met vriendelijke groet

T.S.A. Hellemons.

I.H.M. van Berlo